Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Akreditovaná certifikace výrobků

VUZ je Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3149, který je oprávněn provozovat systém certifikace výrobků, konkrétně drážních vozidel a jejich částí, kolejových drah a součástí kolejových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je držitelem osvědčení o akreditaci vydaného národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle

ČSN EN ISO/IEC 17065

zobrazit osvědčení o akreditaci

Rozsah akreditace

 • Subsystémy evropského železničního systému (včetně příslušných prvků interoperability):
  - Infrastruktura
  - Energie
  - Traťové řízení a zabezpečení, Palubní řízení a zabezpečení
  - Kolejová vozidla
 • Kolejová vozidla a jejich částí
 • Kolejových drah a jejich součástí

VUZ jako certifikační orgán pro výrobky (COV) je oprávněn provádět certifikaci na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby jako akreditovanou činnost v rozsahu uvedeném
v příloze Osvědčení o akreditaci. COV trvale aktualizuje a doplňuje zavedený systém kvality.

seznam normativních dokumentů akreditovaného COV č.3149

seznam normativních dokumentů zařazených do seznamu v rámci aktualizace rozsahu akreditace

Bližší informace týkající se systému certifikace výrobků včetně jeho pravidel a postupů pro udělování, udržování, rozšiřování, pozastavování a odnímání certifikátů, popis práv
a povinností žadatelů o certifikaci výrobků, informace o postupech pro vyřizování odvolání, stížností a sporů sdělí VUZ na vyžádání.

zobrazit přehled vydaných certifikátů a zamítnutých nebo stažených žádostí o certifikaci

Na přání zákazníka poskytuje certifikační orgán pro výrobky i další služby nad rámec akreditace.

 

Máte-li zájem o certifikaci Vašich výrobků, stáhněte si:
Formulář žádosti o posouzení shody

 

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0