Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Akreditovaná zkušební laboratoř

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je již od 31. března 1995 Akreditovanou zkušební laboratoří s oprávněním ke zkouškám kolejových vozidel a jejich komponentů, drážních zařízení a materiálů. Zkušební laboratoř VUZ trvale aktualizuje
a doplňuje zavedený systém kvality. V současné době je zkušební laboratoř registrována pod č. 1462 jako držitel osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem
pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle

ČSN EN ISO/IEC 17 025

zobrazit osvědčení o akreditaci

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1462 nabízí:

  • Zkoušky jízdních vlastností: zjištění bezpečnosti proti vykolejení, chodových vlastností kolejových vozidel a namáhání jízdní dráhy
  • Trakční a brzdové zkoušky: zjištění trakčních charakteristik hnacích kolejových vozidel, měření jízdního odporu, stacionární a jízdní zkoušky brzd, zkoušky protismykového zařízení kolejových vozidel
  • Hygienické zkoušky: měření akustických parametrů (hluku) a vibrací působících na člověka
  • Elektrotechnické zkoušky – silnoproud: zkoušky elektrických a napájecích systémů kolejových vozidel, pantografů a rozvodného systému elektrifikovaných tratí
  • Elektrotechnické zkoušky – slaboproud: elektrické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) drážních vozidel
  • Pevnostní a únavové zkoušky kolejových vozidel a jejich komponentů – více v sekci o dynamickém zkušebním stavu

seznam zkoušek akreditované ZL č.1462
seznam zkoušek akreditované ZL zařazených do seznamu v rámci flexibility

Na přání zákazníka poskytuje zkušební laboratoř i neakreditované zkoušky (po dohodě metodiky zkoušky se zákazníkem).

Uznaná zkušebna pro zkoušení železničních vozidel

  • uznání č. EBA – 019/03/09 – pro zkoušení kolejových vozidel vydaného Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Německo
     
  • uznání č. RFI/DTC/CSI 07 229/06 pro zkoušení kolejových vozidel vydaného RFI-CESIFER, Itálie

Pro své zkoušky využívá zkušební laboratoř některá speciální zařízení:

Dynamické jízdní zkoušky provádí akreditovaná zkušební laboratoř ve zkušebním centru VUZ Velim.

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte na http://www.cdvuz.cz/kontakt

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0