Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Dynamický zkušební stav

 

 

 

 

 

Součástí Zkušebního centra Velim je hala, v níž je umístěn dynamický zkušební stav. Dynamický zkušební stav je zkušebna s počítačem řízenými hydraulickými válci. K dispozici, k manipulaci s velkorozměrnými objekty do hmotnosti 100 t, jsou patkové zvedáky . Dynamický zkušební stav je určen k provádění únavových i dynamických zkoušek vozidel a jejich částí včetně simulací provozních podmínek a provozních stavů vozidel. Činnost dynamického zkušebního stavu zajišťuje zkušební laboratoř. Technické vybavení a personální obsazení zkušební laboratoře umožňuje provádění několika zkoušek současně tak, aniž by se vzájemně ovlivňovaly.

 

Hlavní nabízené činnosti:

 • pevnostní zkoušky a analýza namáhání konstrukcí při simulovaném zatížení
 • měření vlastností prvků tlumení a vypružení
 • zkoušky spojovacího, táhlového a narážecího zařízení dopravních prostředků
 • funkční zkoušky strojů a zařízení - ověření funkčnosti při zatížení nebo přetížení
 • frekvenční a dynamické charakteristiky strojních dílů a soustav a vibrační zkoušky

 

Prováděné zkoušky:

Pevnostní a únavové zkoušky
Únavové zkoušky konstrukčních elementů (částí i celých konstrukcí)

 • Standardní zkoušky rámů podvozků kolejových vozidel na zkušebním stavu podle UIC 510-3, UIC 515-4 a UIC 615-4
 • Simulace provozního zatížení konstrukcí na zkušebním stavu (víceosé kombinované namáhání)
 • Zkoušky pružin a tlumičů (pružné elementy, nárazníky apod.)
 • Zkoušky sedaček podle UIC 566
 • Zkoušky brzdových rozpor podle UIC 833
 • Únavové zkoušky náprav dle EN 13103+A1
 • Statické, dynamické a únavové zkoušky betonových pražců dle EN 13230-1až 5
 • Únavové zkoušky železničních kol dle EN 13262
 • Zkoušky táhlových a narážecích ústrojí dle EN 15566
 • Zkoušky upevnění kolejnic dle EN 13146
 • Pevnostní a únavové zkoušky svárů kolejnic dle EN14587-1
 • Další zkoušky dle postupu sjednaného se zákazníkem nebo podle obecně platných předpisů (ČSN, ISO aj.)

 

Speciální zkoušky

 • Termomechanické zkoušky železničních kol dle EN13979-1+A1
 • Zkoušky výkonnosti nápravových ložisek dle EN12082

 

Zkoušky a měření na celých vozidlech, vozových skříních a obecně velkých předmětech
(statická a dynamická měření, zkušební pole o rozměrech 32x10m)

 • Statické a dynamické zkoušky skříně vozidla (hrubé stavby) s použitím tenzometrických a dalších vyšetřovacích metod
 • Stanovení souřadnic těžiště vozové skříně (obecného předmětu) ve směrech x, y, z
 • Stanovení vlastních frekvencí vypružení vozidla
 • Stanovení výšky pólu kolébání a součinitele náklonu podle UIC 505-5 příloha C
 • Měření momentu odporu podvozku kolejového vozidla proti natáčení
 • Stanovení torzní tuhosti vozidel (skříní, rámů podvozků)
 • Simulace průjezdu vozidla minimálním obloukem, přejezdu svážného pahrbku, nájezdu na trajekt a nájezdu na přesuvnu
 • Další měření na obecných strojírenských konstrukcích podle postupu sjednaného se zákazníkem nebo podle platných předpisů (ČSN, ISO aj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0