Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Dynamometrický měřicí vůz

zpět na akreditovanou zkušební laboratoř

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ ) používá jako pojízdnou měřicí laboratoř dynamometrický měřicí vůz. Vůz slouží k ověřování trakčních charakteristik hnacích vozidel a charakteristik dynamických brzd. Je vybaven siloměrným zařízením v táhlovém a narážecím ústrojí měřicího vozu.

V současné době dynamometrický vůz VUZ může nabídnout zákazníkům následující parametry a výbavu:

  • maximální rychlost vozu 160 km/h
  • měření tažné síly resp. tlačné síly do 500 kN s přesností třídy 2 podle ČSN EN 10002-3
  • původní mechanismus provahadlování tažného a narážecího ústrojí umožňuje provádět měření tažných sil při jízdě zkušební soupravy v obloucích bez vlivu parazitních sil při doteku talířů nárazníků
  • lze měřit tažnou sílu resp. tlačnou sílu u vozidel s centrálním spřáhlem pomocí redukčního spřáhla
  • měřicí laboratoř je vybavena moderním průmyslovým počítačem DEWEPORT 2000, který prostřednictvím měřicích programů v prostředí LabVIEW umožňuje provádět záznamy měřených veličin dle přání zákazníka
  • nebrzděná náprava vozu je vybavena optickým snímačem otáček, který umožňuje měřit rychlost soupravy s přesností 0,1 km/hod
  • nabízí prostornou laboratoř, společenský oddíl, spací a sociální oddíl
  • je vybaven elektrickou sítí 220 V/50 Hz, která je napájena přes oddělovací transformátory z vnějšího stojanu 3 PEN 50 Hz 400 V nebo dieselagregátem 3x400 V/ 50 Hz
  • je vybaven teplovodním vytápěním s naftovým kotlem a naftovým hospodářstvím
(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0