Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

O společnosti

Expertní činnosti

VUZ při plnění svých cílů staví na profesionální zdatnosti vlastních odborníků a týmů. Zaměstnanci VUZ jsou vysoce kvalifikovaní a profesionální odborníci, díky kterým VUZ patří mezi uznávané evropské autority ve svém oboru.

Činnosti VUZ v oblasti expertních činností a posudkových prací:

 • posuzování shody zabezpečovacího zařízení ve smyslu Věstníku ČD č. 4 z 28. února 1997 týkající se schvalování železničních zabezpečovacích systémů pro provoz ČD,
 • aktivní podíl na normotvorné činnosti - spolupráce na tvorbě technických norem
  z oborů činnosti a posuzování technických norem ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) se vztahem k železničnímu systému
  a v rámci komisí CEN a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) se sídlem v Bruselu (více na www.cenelec.org) včetně účasti
  v připomínkovém řízení k připravovaným právním předpisům,
 • vypracovávání soudních posudků v uvedených oborech, aplikovatelných zejména při vyšetřování železničních nehod,
 • experti VUZ působí jako zástupci v řadě mezinárodních projektů Mezinárodní železniční unie (UIC),
 • provádění analýz, studií proveditelnosti a technické pomoci při implementaci zahraničních a evropských zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů
  do podmínek SŽDC/ČD, zejména ERTMS (ECTS, GSM-R) a dále např. přejezdových, traťových a přenosových zabezpečovacích zařízení a počítačů náprav.
(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0