Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Akreditovaná inspekce

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je od 27. března 2013 akreditovaným Inspekčním orgánem, který je registrován pod č. 4056 a který je oprávněn provádět inspekci v oblasti železničního systému pro subsystémy Infrastruktura, Energie, Traťové řízení a zabezpečení, Palubní řízení a zabezpečení, Kolejová vozidla, včetně jejich interoperability a bezpečnosti.
Inspekční orgán VUZ je držitelem osvědčení o akreditaci vydaného národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle


ČSN EN ISO/IEC 17020

zobrazit osvědčení o akreditaci

 

VUZ jako inspekční orgán (IO) je oprávněn provádět inspekci na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby jako akreditovanou činnost v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. IO trvale aktualizuje a doplňuje zavedený systém řízení kvality.

 

Inspekční orgán VUZ používá při inspekci tyto normativní dokumenty
 

Více informací také v sekci Posuzování bezpečnosti http://www.cdvuz.cz/posuzovani-bezpecnosti/

zobrazit přehled vydaných certifikátů a zamítnutých nebo stažených žádostí o certifikaci

Máte-li zájem o certifikaci Vašich výrobků, stáhněte si:
Formulář žádosti o posouzení shody

 

V případě zájmů o více informací nás kontaktujte

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0