Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

O společnosti

Mezinárodní projekty

VUZ je zapojen do mezinárodních projektů v oblasti železničního systému a kolejové dopravy. Úzce spolupracuje s předními výrobci, akademickými institucemi i oborovými organizacemi v rámci Evropské unie i mimo ni. Experti VUZ jsou členy odborných skupin
a výborů zaměřených zejména na moderní řídicí a zabezpečovací systémy, vlastnosti elementů třecí brzdy a na otázky hluku a vibrací.

European Rail Research Network of Excellence (EURNEX)

VUZ je členem sdružení EURNEX (European Rail Research Network of Excellence), které bylo ustaveno po dokončení projektu (typ projektu byla síť excelence) stejného názvu řešeného v pátém Rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj EU.
Jeho hlavním posláním je integrovat roztříštěný železniční výzkum v Evropě.

RailEnergy

Cílem projektu je do roku 2020 snížit o 6 % spotřebu energie na evropských železnicích, hledat řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti železničních kolejových vozidel, infrastruktury a provozu (scénáře, modely, metodologie, simulace apod.). VUZ se účastní pracovní skupiny SP3 - "Trackside" zabývající se Energetickými úsporami vzniklými úpravou komponentů stávajících trakčních systémů a inovací trakčních systémů. Projekt probíhal od 9/2006 do konce roku 2010. Cílem bylo uspořádání měření elektrických parametrů trakčního vedení a parametrů napájecí stanice na ZC Velim pro ověření funkce a přesnosti simulačního programu simulujícího tyto parametry. Výstupy z projektu se staly i obsahem Technical Recommendation - TechRec00_001Specification and verification
of energy consumption for railway rolling stock, které bude podkladem návrhu EN.
více na www.railenergy.org

EUREMCO

Harmonization of freight and passenger Rolling Stock approval tests for electromagnetic compatibility (Harmonizace schválených zkoušek pro elektromagnetickou kompatibilitu kolejových vozidel nákladní i osobní přepravy).

D-Rail

Development of the Future Rail Freight System to Reduce the Occurrences and Impact
of Derailment (Vývoj budoucího železničního systému pro nákladní dopravu snižující výskyt a dopad vykolejování).

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0