Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Novinky

Vyjádření VUZ k dnešnímu článku EURO:

4.2.2019

„Výzkumný ústav železniční, a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neuveřejňuje v registru smluv smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu podnikání společnosti zapsaného v obchodním rejstříku. V případě smluv, u nichž vzniká povinnost zveřejnění dle zákona o registru smluv, společnost vždy postupuje dle tohoto zákona a ověřuje naplnění zákonných podmínek pro anonymizaci jednotlivých informací.“

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0