Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Novinky

Novinky

5.9.2019

"Neexistuje negativní, ale ani pozitivní výsledek" – článek v časopise Železničář č. 13

V časopise Železničář č. 13 vyšel článek Petra Chluma "Neexistuje negativní, ale ani pozitivní výsledek ".
více »

10.7.2019

Spolupráce Výzkumný Ústav Železniční, a.s. a čínského výrobce vlaků CRRC Zhuzhou

V posledních týdnech se média opakovaně zajímají o zkoušky tzv. čínských vlaků na ZC Velim.
více »

9.7.2019

"Nestrannost a nezávislost VUZ jako autorizované osoby" – článek v časopise Železničář č. 9

V časopise Železničář č. 9 vyšel článek Aleny Novopacké "Nestrannost a nezávislost VUZ jako autorizované osoby".
více »

4.2.2019

Vyjádření VUZ k dnešnímu článku EURO:

„Výzkumný ústav železniční, a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neuveřejňuje v registru smluv smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu podnikání společnosti zapsaného v obchodním rejstříku. V případě smluv, u nichž vzniká povinnost zveřejnění dle zákona o registru smluv, společnost vždy postupuje dle tohoto zákona a ověřuje naplnění zákonných podmínek pro anonymizaci jednotlivých informací.“
více »

21.12.2018

Nová Kolektivní smlouva

Dnes byla podepsána nová Kolektivní smlouva, která pro rok 2019 plánuje nárůst mezd průměrně o 5,5 % a bylo dohodnuto, že bude vyplacena mimořádná odměna.
více »

10.10.2018

Zkušební laboratoř VUZ prošla úspěšně reakreditací

Zkušební laboratoř VUZ č. 1462 prošla úspěšně reakreditací podle nové ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Osvědčení o akreditaci č. 520/2018 bylo vloženo na náš web společně s přílohou (seznam zkoušek akreditované ZL č.1462) do sekce "Co nabízíme / Akreditovaná zkušební laboratoř".
více »

3.10.2018

Nový ložiskový stav v hale Dynamického zkušebního stavu

Nový ložiskový stav v hale Dynamického zkušebního stavu
více »

24.9.2018

Personální změny ve VUZ

Personální změny ve VUZ
více »

22.11.2017

Podepsána dohoda o vzájemné spolupráci Fakulty dopravní ČVUT a Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.

Dohodu o vzájemné spolupráci dnes uzavřeli zástupci Fakulty dopravní ČVUT a Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., ze Skupiny České dráhy. Posluchači vysoké školy díky ní dostanou příležitost už během studia pracovat na konkrétních projektech s přímým dopadem do praxe. VUZ je jediným pracovištěm svého druhu v České republice a jedním z mála v Evropě. Svá kolejová vozidla zde testují výrobci z celého světa. „Pro vybrané studenty ČVUT je to šance podílet se na unikátních mezinárodních projektech. Od nás dostanou smlouvu, a pokud se osvědčí a budou u nás chtít po ukončení studia zůstat, stanou se trvalou posilou našeho týmu. Chceme včas podchytit ty nejlepší z nich,“ komentuje spolupráci generální ředitel VUZ František Bureš. “Musíme umět maximálně využít možností výzkumných kapacit obou institucí. Od spolupráce s Fakultou dopravní ČVUT si slibujeme výchovu a získávání nových specialistů pro konkrétní odborné činnosti železničního výzkumného průmyslu. Studentům chceme nabídnout reálné projekty, ne aby dělali seminárky do šuplíku.“ Za Fakultu dopravní ČVUT podepsal Dohodu o spolupráci děkan Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. „Těší nás zájem o naše studenty, kteří jsou na vysoké odborné úrovni. Chceme společně s VUZ řešit mezinárodní i národní výzkumně-vývojové projekty a prohlubovat tak znalosti studentů FD ČVUT v oboru vývoje a výzkumu železniční techniky,“ dodal. Dohodu přivítal i nově zvolený děkan FD ČVUT pan Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., který své funkce v únoru 2018 a fakultu povede další čtyři roky: „Chceme dostávat do povědomí současných i budoucích studentů důležitost technických oborů. Propojení systému mezi školami, studenty a byznys sférou proto považuji za velice důležité a prospěšné.“
více »

2.10.2017

VUZ navázal spolupráci s polským Instytutem Kolejnictwa

V úterý dne 26. září 2017 byla představiteli Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., a polského Instytutu Kolejnictwa slavnostně podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci. Stalo se tak u příležitosti mezinárodního železničního veletrhu TRAKO v Gdaňsku.
více »

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0