Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Novinky

Novinky

22.11.2017

Podepsána dohoda o vzájemné spolupráci Fakulty dopravní ČVUT a Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.

Dohodu o vzájemné spolupráci dnes uzavřeli zástupci Fakulty dopravní ČVUT a Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., ze Skupiny České dráhy. Posluchači vysoké školy díky ní dostanou příležitost už během studia pracovat na konkrétních projektech s přímým dopadem do praxe. VUZ je jediným pracovištěm svého druhu v České republice a jedním z mála v Evropě. Svá kolejová vozidla zde testují výrobci z celého světa. „Pro vybrané studenty ČVUT je to šance podílet se na unikátních mezinárodních projektech. Od nás dostanou smlouvu, a pokud se osvědčí a budou u nás chtít po ukončení studia zůstat, stanou se trvalou posilou našeho týmu. Chceme včas podchytit ty nejlepší z nich,“ komentuje spolupráci generální ředitel VUZ František Bureš. “Musíme umět maximálně využít možností výzkumných kapacit obou institucí. Od spolupráce s Fakultou dopravní ČVUT si slibujeme výchovu a získávání nových specialistů pro konkrétní odborné činnosti železničního výzkumného průmyslu. Studentům chceme nabídnout reálné projekty, ne aby dělali seminárky do šuplíku.“ Za Fakultu dopravní ČVUT podepsal Dohodu o spolupráci děkan Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. „Těší nás zájem o naše studenty, kteří jsou na vysoké odborné úrovni. Chceme společně s VUZ řešit mezinárodní i národní výzkumně-vývojové projekty a prohlubovat tak znalosti studentů FD ČVUT v oboru vývoje a výzkumu železniční techniky,“ dodal. Dohodu přivítal i nově zvolený děkan FD ČVUT pan Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., který své funkce v únoru 2018 a fakultu povede další čtyři roky: „Chceme dostávat do povědomí současných i budoucích studentů důležitost technických oborů. Propojení systému mezi školami, studenty a byznys sférou proto považuji za velice důležité a prospěšné.“
více »

2.10.2017

VUZ navázal spolupráci s polským Instytutem Kolejnictwa

V úterý dne 26. září 2017 byla představiteli Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., a polského Instytutu Kolejnictwa slavnostně podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci. Stalo se tak u příležitosti mezinárodního železničního veletrhu TRAKO v Gdaňsku.
více »

21.9.2017

Soud potvrdil, že VUZ není veřejný zadavatel

Krajský soud v Brně vynesl rozsudek, kterým potvrdil, že společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s., („VUZ“) není veřejný zadavatel. Soud se tak v plném rozsahu ztotožnil s argumentací VUZ, že nesplňuje podmínky veřejného zadavatele stanovené zákonem. Zejména soud výslovně uvedl, že VUZ je nezávislý podnikatelský subjekt mající průmyslovou či obchodní povahu a jeho odbornou činnost není možné považovat za činnost veřejného zadavatele. Tyto dvě okolnosti ve svém souhrnu staví VUZ do stejné pozice mezi ostatní soukromé podnikatele.
více »

31.10.2016

Co se událo v létě ve ZC Velim

Léto skončilo. A rozhodně nebylo tolik teplotně náročné jako v loňském roce.
více »

21.9.2016

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou
více »

28.7.2016

VUZ na Czech Raildays 2016

Ve dnech 14. až 16. června se konal v Ostravě již 17. ročník tradičního mezinárodního veletrhu drážní techniky a výrobků a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu Czech Raildays, kterého se letos zúčastnilo 197 vystavovatelů.
více »

27.7.2016

Jaro v plném proudu ve ZC Velim

Jaro se v Cerhenicích naplno rozvonělo a přineslo s sebou velký zájem o zkoušení vozidel, nové zákazníky, ale i jednu dlouhodobou výluku.
více »

31.5.2016

První doteky jara ve ZC Velim

Zima se v polabské kotlině opět příliš neohřála a už se o vládu začalo hlásit jaro. V tomto na počasí nevypočitatelném období se ve Zkušebním centru rozhodně nezahálelo.
více »

13.4.2016

Veřejné prohlášení VUZ

Poskytujeme veřejné prohlášení k situaci kolem členů představenstva VUZ a samotné společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
více »

31.3.2016

Zimní shon ve ZC Velim

Začátek nového roku se nesl ve znamení pokračující stavební činnosti. Nové hlavní vý-hybky č. 1 a 2 na Velkém zkušebním okruhu (VZO) sice byly usazeny již před Vánoci, přesto bylo nutné dokončit některé drobné úpravy včetně přípravy na montáž ohřevů výhybek a vyřídit nezbytné administrativní záležitosti, aby Drážní úřad mohl zápisem do Průkazu způso-bilost UTZ zabezpečovacího zařízení povolit opět provoz bez omezení. Prvním vozidlem, kte-ré okusilo jízdu přes nové výhybky rychlostí 100 km/h, byla symbolicky muzejní Bardotka T478.1010 řízená ředitelem pro zkušebnictví Milošem Klofandou. Při absenci okruhové elek-trické lokomotivy 124 601-6, která byla toho času na pravidelné roční defektoskopii kvůli za-chování maximální dovolené rychlosti 200 km/h, to byla jednoznačná volba. Kdo by od té chvíle čekal, že zákazníci budou mít vlažný zimní rozjezd, byl na omylu. Nebýt výluky, tak se dost možná jezdilo hned od 4. ledna. Takto se první letošní jízdní směna na VZO uskutečnila hned další pondělí 11. ledna od rána. V tradičním přehledu se podíváme, co všechno se za ty první dva měsíce ve ZC Velim událo.
více »

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0