Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

O společnosti

Politika kvality

Prohlášení o politice kvality VUZ a.s.

  • Orientovat se na trvalé zvyšování kvality poskytovaných služeb pro klienty v souladu s legislativou a při respektování systému managementu kvality podle ISO 9001       a dalších akreditačních norem řady 17000.
  • Rozšiřovat nabídku služeb.
  • Trvale udržovat a aktualizovat rozsah všech pověření, osvědčení a certifikátů opravňujících k provádění zkoušek a posuzování v oblasti drážních vozidel, částí drážních vozidel, kolejových drah a součástí kolejových drah, atd.
  • Efektivně zacházet s energií a neustále snižovat energetickou náročnost organizace       v souladu s požadavky energetické legislativy ČR a EU, normy ISO 50001, efektivně zacházet s vodními zdroji
  • Naplňovat etické, ekologické, sociální aj. závazky vůči veřejnosti s cílem zamezit jakékoliv činnosti, která by mohla být považována za protiprávní jednání.
  • Získávat a vychovávat špičkové odborníky, podporovat jejich trvalý rozvoj, který povede ke zvyšování schopnosti řešit náročné úkoly s důrazem na odbornost, vzájemnou důvěru a týmovou práci.
  • Trvale udržovat a modernizovat unikátní infrastrukturu Zkušebního centra VUZ Velim.
  • Aktivně se účastnit a podílet se na řešení vybraných evropských projektů.
  • Posilovat spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí.
(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0