Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Udělená pověření

 VUZ je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy podle § 43, odst. 4 a § 43b, odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

 • k provádění zkoušek drážních vozidel drah železničních a drah tramvajových a
  k provádění zkušebního provozu drážního vozidla podle § 43b zákona
  zobrazit pověření

   

VUZ je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy a výstavby Slovenské republiky k výkonu zkoušek drážních vozidel pro železniční dráhy, tramvajové dráhy a speciální dráhy podle zákona SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v tomto rozsahu:

 • zkoušky na ověření shody zkoušeného drážního vozidla s technickými požadavky na udělení povolení podle § 77 a § 78 zákona o drahách a schválení typu drážního vozidla podle § 22 zákona o drahách a § 89 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravním pořádku drah;
 • zkoušky na ověření podstatné změny schváleného typu drážního vozidla podle odst. (4) § 90 vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z.;
 • ověřování shody železničních kolejových vozidel s vnitrostátními předpisy podle odst. (4) § 72 zákona o drahách;
 • zkoušení komponentů subsystému železničních kolejových vozidel pro účely jejich schválení.

           zobrazit rozhodnutí

 

VUZ je členem EUROLAB

 • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. se stal členem Asociace českých měřících, zkušebních a analytických laboratoří EUROLAB-CZ. EUROLAB-CZ je aktivním členem mezinárodního sdružení EUROLAB - www.eurolab.org
  zobrazit uznání

 

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte

 

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0