Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

O společnosti

Profil společnosti

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví pro železniční systémy a drážní dopravu.
 

Naše služby

Základním posláním VUZ je poskytování speciálních služeb v odvětví železniční techniky, zejména pak v oblastech autorizované a akreditované činnosti a zkušebnictví. Cílem VUZ je poskytovat tyto služby zákaznické klientele z celého prostoru EU i dalších zemí.
 

VUZ nabízí portfolio odborných služeb

Našimi zákazníky jsou zejména výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
 

Hodnocení činnosti VUZ

V rámci zlepšování námi poskytovaných služeb a pro získání zpětné vazby bychom Vás tímto rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku.
Dotazník
 

Historie

VUZ je společností s více než padesátiletými zkušenostmi (know-how) v oblasti železničního výzkumu a zkušebnictví.

Přehled významných dat

 • 1950 zřízení Výzkumného a zkušebního ústavu ČSD
 • 1956 nový název Výzkumný ústav dopravní (pod Ministerstvem dopravy)
 • 1963 zprovoznění velkého zkušebního okruhu ve Velimi
 • 1965 pověření funkcí Státní zkušebny č. 223
 • 1971 nový název Výzkumný ústav železniční
 • 1971 zprovoznění malého zkušebního okruhu ve Velimi
 • 1989 začlenění do ČSD, s.o., jako specializovaná organizační jednotka
 • 1991 do provozu uveden dynamický zkušební stav
 • 1993 po vzniku Českých drah, s.o., změna statutu na odštěpný závod
 • 1994 odčlenění slovenské části VÚŽ (Bratislava, Vrútky, Košice)
 • 1995 získání statutu akreditovaná zkušební laboratoř č. 1099 (v současné době pod č. 1462)
 • 2004 získání statutu akreditovaný certifikační orgán č. 3138 (v současné době pod č. 3149)
 • 2005 založení a vznik Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., jako dceřiné společnosti ČD, a.s. (1.7.2005).
 • 2006 udělení autorizace k posuzování shody interoperability součástí a subsystémů evropského železničního systému – Autorizovaná osoba č. AO 258
  a Notifikovaná osoba č. 1714
 • 2007 udělení certifikátu systému managementu kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001:2000 (13.6.2007) zobrazit certifikát
 • 2009 modernizace trakční napájecí stanice Zkušebního centra VUZ Velim
 • 2010 výstavba nového trakčního vedení velkého zkušebního okruhu
 • 2010 výstavba školicího střediska v objektu haly dynamického stavu
 • 2010 udělení certifikátu systému managementu kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001:2008 zobrazit certifikát
 • 2013 udělení certifikátu systému managementu kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001:2008 zobrazit certifikát
 • 2013 udělení akreditace Inspekčního orgánu
 • 2016 udělení certifikátu systému managementu kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001:2008 zobrazit certifikát
 • 2018 udělení certifikátu systému managementu hospodaření s energií podle mezinárodního standardu ISO 50001:2011 zobrazit certifikát
 • 2018, 2019  - udělení certifikátu systému managementu kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001:2015 zobrazit certifikát
(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0