Nový ložiskový stav v hale Dynamického zkušebního stavu

Nový ložiskový stav v hale Dynamického zkušebního stavu

Zkušební Ložiskový stav (dále jen LZS2)  je určen pro zkoušky nápravových ložisek dle EN 12082:2017. Nová verze LZS2 (která je v ostrém provozu od 1. 10.2018) je koncepčně navržena na simulaci rychlosti až 300 km/h s maximálním axiálním zatížením ±30 kN a radiláním zatížením 30 t/nápravu.  LZS2 je plně automatizovaný a zkoušky na něm mohou probíhat až 8 měsíců bez přerušení. V případě jakékoliv havárie LZS2 automaticky přerušuje zkoušku, přičemž ukládá veškeré měřené veličiny.  LZS2 je umístěn v klimatizované místnosti, kde jsou po dobu zkoušky udržovány stálé podmínky teploty a vlhkosti vzduchu.

10/3/2018

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved