Zkoušení satelitních systémů pro použití na železnici

Ve dnech 20. a 21. 3. 2021 probíhalo ve Zkušebním centru VUZ Velim měření za účelem ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti. Projekt byl realizován v rámci programu BETA 2 Technologické agentury ČR ministerstva dopravy v rámci projektu TrainLOC společně s partnery GNSS Centre of Excellence, AŽD Praha, Univerzita Pardubice a Výzkumný Ústav Železniční. V rámci měření ve zkušebním centru byl měřen vliv rušení GNSS signálu stejnosměrnou a střídavou trakcí v rychlostech od 60 do 200 km/h. V další fázi experimentu došlo pod dohledem ČTÚ k simulaci nezákonného rušení pomocí různých druhů rušicích zařízení pod předem definovanými scénáři. Nyní probíhá vyhodnocení naměřených dat, o jehož výsledku budeme informovat.

Gallery

3/31/2021

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved