Personální změny ve VUZ

Personální změny ve VUZ

Dne 24. 9. 2018 byl rozhodnutím jediného akcionáře spol. ČD, a.s., při výkonu působnosti valné hromady spol. VUZ, a.s. odvolán z funkce:

  • pan Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.
  • pan Ing. Antonín Blažek, Ph.D.

Do funkce předsedy představenstva, generálního ředitele byl zvolen pan Ing. Martin Bělčík.
Do funkce člena představenstva, technického ředitele byl zvolen pan Ing. Ondřej Fanta, Ph.D..

9/24/2018

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved