Soud potvrdil, že VUZ není veřejný zadavatel

Krajský soud v Brně vynesl rozsudek, kterým potvrdil, že společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s., („VUZ“) není veřejný zadavatel. Soud se tak v plném rozsahu ztotožnil s argumentací VUZ, že nesplňuje podmínky veřejného zadavatele stanovené zákonem. Zejména soud výslovně uvedl, že VUZ je nezávislý podnikatelský subjekt mající průmyslovou či obchodní povahu a jeho odbornou činnost není možné považovat za činnost veřejného zadavatele. Tyto dvě okolnosti ve svém souhrnu staví VUZ do stejné pozice mezi ostatní soukromé podnikatele.

Krajský soud v Brně vynesl rozsudek, kterým potvrdil, že společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s., („VUZ“) není veřejný zadavatel. Soud se tak v plném rozsahu ztotožnil s argumentací VUZ, že nesplňuje podmínky veřejného zadavatele stanovené zákonem. Zejména soud výslovně uvedl, že VUZ je nezávislý podnikatelský subjekt mající průmyslovou či obchodní povahu a jeho odbornou činnost není možné považovat za činnost veřejného zadavatele. Tyto dvě okolnosti ve svém souhrnu staví VUZ do stejné pozice mezi ostatní soukromé podnikatele.

 

Řízení, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, se týkalo sedm let trvajícího sporu, který byl tímto rozsudkem ukončen až nyní. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) nerozhodl tehdy správně, když s VUZ zahájil správní řízení a nakonec v něm dospěl k překvapivému závěru, že VUZ je údajně veřejný zadavatel, stejně jako jejich akcionář, společnost České dráhy, a.s.  VUZ podal proti rozhodnutí ÚOHS žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který dnes potvrdil, že VUZ skutečně není veřejný zadavatel a rozhodnutí ÚOHS zrušil.

 

„Velmi mě těší, jak podrobně a kvalifikovaně se Krajský soud v Brně celou věcí zabýval. Rozhodnutí Krajského soudu, že Výzkumný ústav železniční zodpovídá za své zisky i ztráty, nese veškerá rizika podnikání a je tedy podnikatelským subjektem a nikoli veřejným zadavatelem, vnímám jako potvrzení toho, co ve VUZ celé roky děláme, že se pereme v celosvětové konkurenci o zákazníky,“ uvedl František Bureš předseda představenstva Výzkumného ústavu železničního, a.s.

 

Hlavním předmětem podnikání VUZ je zkušebnictví a hodnotitelství pro železniční dopravu. Doprovodnými činnostmi jsou zejména výzkum a vývoj v oblasti železničních systémů. Zkušebnictví je nejvýznamnější činností VUZ, která se na jeho výnosech podílí z více než 80 %. Zahrnuje zejména zkoušení kolejových vozidel na železničních zkušebních okruzích, nejdůležitějším zkušebním zařízení VUZ, které je součástí Zkušebního centra Velim. Toto testovací zařízení patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě a tvoří ho dva železniční zkušební okruhy s odstavným kolejištěm, dynamický zkušební stav, laboratoře, haly pro přípravu zkoušek a administrativní zázemí. Součástí zkušebních aktivit VUZ je též provádění akreditovaných zkoušek, a to jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i laboratorních zkoušek a dalších experimentů.

9/21/2017

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved