VUZ uspěl v globálním reportovacím schématu pro investory CDP

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) získal v rámci globálního reportovacího systému pro oblast životního prostředí, který spravuje nezisková organizace CDP, hodnocení C. VUZ je první společností ze segmentu železnice a těžkého strojírenství, která byla takto hodnocena v rámci CEE regionu a získaná známka je pro něj velkým úspěchem.

CDP spolupracuje s největšími světovými investory a korporacemi. Cílem této iniciativy je motivovat podniky ke zveřejňování komplexních informací o jejich dopadu na životní prostředí a přírodní zdroje a následně k prokazatelnému snižování tohoto vlivu. CDP působí v oblastech změny klimatu, vody a lesnictví.

7. prosince 2021 byly prostřednictvím této platformy zveřejněny informace o vlivu na životní prostředí, které poskytlo více než 13 000 společností[1]. To představuje 64 % globální tržní kapitalizace. Počet zúčastněných podniků přitom meziročně narostl o 37 %, což svědčí o rostoucím zájmu, který firmy věnují svému environmentálnímu dopadu.

V rámci prostoru střední a východní Evropy se zatím zapojily pouze nižší desítky podniků, které jsou ochotny tyto informace zveřejňovat. Proto je velkým úspěchem, že VUZ dosáhl v hodnocení svého vlivu na klima známky „C“. VUZ je prvním zástupcem železnic a těžkého strojírenství, jenž byl v rámci CEE regionu takto hodnocen. Zároveň přitom šlo o první rok reportingu VUZ, který navazuje na iniciativy společnosti v nízko emisní dopravě a podnikání.

Hodnocení CDP probíhá na škále A, B, C, D a F. Nejvyššího stupně „A“ dosáhlo globálně pouze 272 společností s nejmenším vlivem na klima a nejpropracovanějším systémem klimatických cílů. Hodnocení „C“ v případě VUZ znamená, že firma má zavedený systém uhlíkového reportingu a snaží se dále zlepšovat. Není přitom příliš obvyklé, aby byla v případě prvního hodnocení firma oceněna známkou „C“, tj. dosáhla pokročilejší úrovně než vstupního „D“.

„C“ znamená úroveň hodnocení „informovanost“. Skóre odráží, jak se environmentální otázky odrážejí v podnikání dané firmy a zahrnuje hodnocení vlivu podnikatelských aktivit na životní prostředí a informace o tom, jak tyto aktivity ovlivňují lidi a ekosystémy.

Více informací je k dispozici v tiskové zprávě CDP (v angličtině): https://www.cdp.net/en/articles/media/2-percent-of-companies-worldwide-worth-12-trillion-named-on-cdps-a-list-of-environmental-leaders#1

Společnost VUZ cíleně realizuje zlepšování ve všech oblastech svého podnikání k naplnění vize dlouhodobého rozvoje šetrnému k životnímu prostředí. Společnost je taktéž aktivním účastníkem projektu TA ČR TO01000324 „Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích“.

 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Příloha – certifikát CDP

                                                                                                                    

V Praze, 9. 12. 2021

 

Kontakt:

Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz,  +420 702 235 463

 

[1] https://www.cdp.net/en/articles/media/cdp-reports-record-number-of-disclosures-and-unveils-new-strategy-to-help-further-tackle-climate-and-ecological-emergency

12/13/2021

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia