Výzkumný Ústav Železniční, a.s. byl schválen jako DeBo pro Estonsko

Estonský úřad pro ochranu spotřebitelů a technickou regulaci schválil na začátku prosince 2021 Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) jako určený objekt – DeBo pro několik projektů, které spadají do jeho kompetence. VUZ je díky tomu nyní oprávněn posuzovat pro své zákazníky shodu s národními požadavky na všechny subsystémy pro železniční provoz v Estonsku.

Člen představenstva a technický ředitel VUZ Ing. Ondřej Fanta, Ph.D. k tomu uvedl: „Rozšíření činnosti VUZ do další členské země Evropské unie představuje další krok k cíli VUZ stát se poskytovatelem komplexního portfolia služeb v oblasti železničního zkušebnictví a certifikace na celém území Evropy.“

Posuzování interoperability je prováděno vysoce kvalifikovanými odborníky na oblast železničního prostředí a posuzování produktů a jejich komponent, a to jak ve fázi celkového návrhu, tak ve fázi realizace a závěrečného testování.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

V Praze, 20. 12. 2021

Kontakt:

Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz,  +420 702 235 463

12/17/2021

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia