Recertifikační audit QMS ISO 9001:2015

Tisková zpráva:

Ve dnech 23.-24. února 2022 absolvovala společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. úspěšně recertifikaci uplatňovaného systému řízení kvality splňujícího požadavky normy ISO 9001:2015.
Recertifikační audit provedli auditoři společnosti DEKRA CZ a.s. – Certification a udělený certifikát potvrzující shodu s požadavky předmětné normy platí pro následující tříleté období do 14. 3. 2025.
Oblast certifikace společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s. pokrývá činnosti poskytované jako služby zákazníkům, které zahrnují posuzování shody výrobků s technickými požadavky železničního systému Evropské unie, zkoušení, certifikaci a inspekci dráhy, součástí dráhy, drážních vozidel, jejich zařízení a materiálů.

 „Udělení certifikátu systému řízení kvality garantuje poskytování služeb na vysoké kvalitativní úrovni a pro VUZ je to další významný milník v jeho rozvoji,“ říká Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.

 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

V Praze, 18. 3. 2022

Kontakt:

3/18/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia