Tisková zpráva: Workshop na téma „Podmínky pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS na české železnici“

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. a řešitelský tým projektu TIRSMD707 Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systému na české železniční síti, jehož je VUZ součástí, pořádají dne 5. dubna 2022 odborný workshop. Cílem workshopu je umožnit diskusi členů konsorcia se zainteresovanými externími subjekty, uživateli a odbornou veřejností a zaměřit se na téma zpracování naměřených dat sebraných v rámci experimentálního měření provedeného ve Zkušebním centru VUZ Velim.

Prezenční workshop v českém jazyce proběhne 5. 4. 2022 od 9 hodin v zasedacím sále v budově Ministerstva dopravy ČR (suterén) na adrese nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1. Zájemci o účast se mohou registrovat na emailové adrese tetikovae@cdvuz.cz, případně telefonicky na čísle +420 725 592 781. Po potvrzení registrace získají účastníci vstup zdarma.

Partnery projektu jsou GNSS CENTRE OF EXCELLENCE, zájmové sdružení právnických osob, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., AŽD Praha s.r.o. a Univerzita Pardubice. Projekt je financován se státní podporou TAČR v rámci programu BETA2.
  
Program workshopu
09:00 – 09:15    Registrace účastníků, občerstvení
09:15 – 09:30    Představení projektu
09:30 – 10:30    Část 1: Metodika pro certifikaci lokalizačních systémů na bázi GNSS pro použití na železnici s ohledem na aspekty železničního prostředí
10:30 – 10:45    Přestávka
10:45 – 11:45    Část 2: Zpráva o výsledcích měření popisující míru vlivu jednotlivých prvků železničního prostředí na přesnost, dostupnost, integritu a kontinuitu využití GNSS lokalizace na železnici
11:45 – 12:45    Oběd
12:45 – 13:45    Část 3: Doporučené postupy měření kvality příjmu a míry rušení signálu GNSS na české železniční síti
13:45 – 15:00    Diskuze, zpětná vazba, ukončení workshopu
 
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.
Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
 
V Praze, 31. března 2022

Kontakt:
⦁    Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, ⦁    pretlovar@cdvuz.cz,  +420 702 235 463


Konečným uživatelem výsledků projektu je Ministerstvo dopravy ČR.

Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016 a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy.    Poskytovatelem finančních prostředků je Technologická agentura ČR.
 

3/31/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia