Tisková zpráva: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. dosáhl snížení uhlíkové stopy o 28,97 %

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. dosáhl významného úspěchu ve své snaze snížit dopad činností společnosti na životní prostředí a snížil oproti výchozímu roku 2019 svou celkovou uhlíkovou stopu o 28,97 %. Výpočet byl proveden v souladu s mezinárodním standardem GHG Protocol a zdokumentován ve zprávě Dokument Uhlíková stopa společnosti VUZ, a.s. 

Celková uhlíková stopa VUZ dosáhla hodnoty 3 589,95 t CO2e, což oproti roku prvního měření znamená pokles téměř o 30 procent. Za výrazným pokrokem stojí zejména nákup certifikované zelené elektřiny pro provoz společnosti i pro realizaci zkoušek prováděných pro její zákazníky, jejíž emisní faktor je nula.

Měření uhlíkové stopy je součástí dlouhodobé strategie VUZ v oblasti ochrany klimatu, která v sobě zahrnuje širokou škálu opatření. Společnost je současně držitelem certifikátu CDP za rok 2021, kde úspěšně dosáhla hodnocení C – úroveň Informovanost. Iniciativa CDP je nezávislou organizací, která pomáhá významným společnostem sledovat a publikovat informace o jejich vlivu na životní prostředí. VUZ je v rámci tohoto globálního reportovacího systému průkopníkem regionu střední a východní Evropy a připojil se ke 12 % společností, které v daném sektoru dosáhly podobné úrovně (včetně Deutsche Bahn AG nebo Canadian National Railway Company). 
Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb a v případě organizace stanovuje množství skleníkových plynů, které souvisejí s její činností. 

„Tento výrazný úspěch motivuje VUZ k dalšímu zlepšování ve všech oblastech svých činností a k dlouhodobému rozvoji šetrnému k životnímu prostředí,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.
Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.


 V Praze, 6. 6. 2022

Kontakt:
•    Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz,  +420 702 235 463
 

6/6/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia