Tisková zpráva: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. získal akreditaci pro certifikaci systémů managementu podle ISO 9001

Certifikační orgán systémů jakosti VUZ (COSJ) získal Osvědčení o akreditaci č. 248/2022, které mu umožňuje certifikovat systémy managementu podle normy ISO 9001. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. tak udělal další významný krok ke splnění svého cíle být vyhledávaným partnerem v oblasti certifikace systémů managementu, a to nejen v železničním odvětví. VUZ rozšířil certifikací své portfolio zákaznických služeb, za nimiž stojí znalosti a zkušenosti interních technických expertů společnosti v jednotlivých železničních segmentech.

Nezávislí odborníci Certifikačního orgánu systémů jakosti VUZ jsou na základě nové akreditace připraveni provést zákazníky všemi kroky procesu certifikace ISO 9001 mimo jiné v oblasti dopravy, železničního strojírenství, stavebnictví nebo profesního vzdělávání.


Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.
Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
 
V Praze, 4. 7. 2022


Kontakt:
•    Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz,  +420 702 235 463
 

7/4/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia