Tisková zpráva: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti VUZ Slovakia, s.r.o. získal klíčové akreditace DeBo a orgánu ECM

Slovenská dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) úspěšně splnila všechny podmínky akreditačního procesu a stala se držitelem osvědčení o akreditaci č. P-058. Díky tomu může nyní společnost VUZ Slovakia, s.r.o kromě dosavadních činností nabízet i služby akreditovaného subjektu DeBo  pro Slovenskou republiku (ověřování shody výrobků Evropského železničního systému se slovenskými národními předpisy) a služby certifikačního orgánu ECM pro území Evropské unie (certifikace systému údržby a funkcí údržby kolejových vozidel).

„Jsem rád, že expanze Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. na slovenský trh je úspěšně dovršena. Mezi zákazníky skupiny VUZ se nyní nově zařadí i železniční dopravci, respektive  všechny subjekty zodpovědné za údržbu železničních kolejových vozidel, kteří potřebují získat osvědčení pro svůj systém údržby. To jim umožní deklarovat bezpečný a provozuschopný stav přidělených železničních vozidel, který jsme schopni ověřovat na území celé Evropské unie,“ komentuje získání akreditace Ing. Miroslav Klich, jednatel a výkonný ředitel VUZ Slovakia, s.r.o.

Nově rozšířené portfolio skupiny VUZ tímto ještě více posiluje roli Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., jako evropského lídra v železničním zkušebnictví a certifikaci v železniční dopravě. Současně je dalším krokem k naplnění vize být mezinárodní společností s ambicí prosadit se nejen ve středoevropském regionu, a nejen na železnici.

 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

 V Praze, 17. 8. 2022

Kontakt:

Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz+420 702 235 463

8/17/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia