Tisková zpráva: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti VUZ Slovakia, s.r.o. získal pověření Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky

VUZ Slovakia, dceřiná společnost Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) získala další klíčové kvalifikační pověření, „Rozhodnutie o poverení právnickej osoby posudzovaním zhody subsystémov železničného systému s vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky (určený orgán DeBo)“.

„VUZ Slovakia, s.r.o., se stala teprve druhým oficiálním subjektem na Slovensku, který získal pověření Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky jako určený orgán DeBo. Na základě tohoto pověření může skupina VUZ nabízet služby ověřování železničních subsystémů ve vztahu k národním normám Slovenské republiky (tzv. národnímu referenčnímu rámci),“ komentuje získání pověření Ing. Miroslav Klich, jednatel a výkonný ředitel VUZ Slovakia, s.r.o.    

Tímto krokem získala celá skupina VUZ významnou konkurenční výhodu ve středoevropském regionu a dovršila ucelené portfolio služeb NoBo, DeBo CZ/SK, AsBo, ISA, certifikace ECM, zkoušek drážních vozidel, dynamického zkoušení komponent a další.

„Naší vizí je být nadnárodní společností, která působí napříč celou Evropu, a to nejen v železničním průmyslu. Na území bývalého Československa jsme uzavřeli tzv. vertikálu v oblasti zkušebnictví a certifikace a vytvořili si dobré předpoklady pro další expanzi napříč celou Evropskou unií včetně Slovenské republiky, kterou považujeme za náš přirozený domov. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 první ročník Česko–slovenské železniční konference, která proběhne v Bratislavě v rámci předsednictví České republiky v EU,“ dodává Ing. Ondřej Fanta, Ph.D., člen představenstva VUZ a jednatel VUZ Slovakia, s.r.o.

VUZ Slovakia, s.r.o. 

VUZ Slovakia, s.r.o. je 100% dceřinou společností Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. Na slovenský trh přináší bohaté zkušenosti a vysokou kvalitu služeb VUZ, evropského lídra v oblasti železničního testování a certifikace. Zákazníkům nabízí vysoce specializované služby a komplexní řešení v oblasti posuzování a certifikace železničních vozidel a všech strukturálních subsystémů železniční dopravy.

V rámci Skupiny VUZ mají tuzemští i zahraniční zákazníci z řad výrobců kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníků železniční infrastruktury, provozovatelů dráhy i drážní dopravy a státních institucí k dispozici široké portfolio služeb NoBo, Debo (CZ a SK), AsBo, ISA a certifikace ECM, stejně tak jako odborné zkušebnictví, poradenství a činnosti z oblasti výzkumu a vývoje v dopravě.

 V Praze, 3. 10. 2022

Kontakt:

Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz+420 702 235 463

ROZHODNUTIE

10/3/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2022 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia