Tisková zpráva: Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) vyplatí zaměstnancům mimořádný příspěvek na kompenzaci rostoucích životních nákladů

Vedení Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. se v rámci kolektivního vyjednávání dohodlo s odborovou organizací, že vyplatí všem svým zaměstnancům mimořádný příspěvek ve výši 9 000 korun (dle rozsahu pracovního úvazku a počtu měsíců odpracovaných v roce 2022) na pokrytí zvýšených životních nákladů. Dohoda o kompenzačním příspěvku byla podepsána 2. prosince 2022.

„Mimořádný příspěvek je odrazem snahy zmírnit dopady letošní inflace na naše pracovníky a ulehčit jim stávající nelehkou ekonomickou situaci. Jsem rád, že se nám podařilo najít se zástupci zaměstnanců rozumnou shodu,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 V Praze, 2. prosince 2022

Kontakt:

Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz+420 702 235 463

12/2/2022

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2023 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia