Tisková zpráva: VUZ zvyšuje mzdy na základě nového dodatku ke kolektivní smlouvě

Zástupci vedení Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. jakožto zaměstnavatele a odborové organizace Odborového sdružení železničářů podepsali na konci prosince 2022 dodatek k podnikové kolektivní smlouvě, na jehož základě VUZ od začátku nového roku navýší celkové mzdové prostředky o 9 %. Tarifní mzdy pro rok 2023 narostou nejméně o 5 % a výkonové odměny o další 4 %. Zachovány zůstávají zaměstnanecké benefity, které byly v oblasti příspěvku na dopravu rozšířeny o příspěvek na OneTicket.

„O problematice navýšení mezd jsme jednali od června minulého roku. Oceňuji konstruktivní přístup zástupců odborové organizace – podařilo se nám bez zbytečných emocí dosáhnout dohody, která bere v potaz jak potřeby zaměstnanců, tak ne příliš pozitivní ekonomickou situaci na trhu železničních vozidel a vysokou inflaci, se kterou se budeme muset jako firma v následujícím období vypořádat. Naším cílem je nadále udržet profesionalitu, nestrannost a nezávislost,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ. „Zkušení a kvalifikovaní odborníci jsou pro VUZ nejcennějším kapitálem a děláme vše proto, abychom jim vytvořili odpovídající pracovní podmínky, podpořili profesionální růst a alespoň částečně kompenzovali rostoucí životní náklady,“ dodal.

 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

V Praze, 4. 1. 2023

Kontakt:

Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz+420 702 235 463

1/4/2023

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2023 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia