Společnost VUZ zvažuje záměr vybudování haly pro opravy a údržbu železničních kolejových vozidel v areálu Zkušebního centra VUZ Velim

Společnost VUZ zvažuje záměr vybudování haly pro opravy a údržbu železničních kolejových vozidel v areálu Zkušebního centra VUZ Velim, kdy jejím zvažovaným záměrem je následně umožnit dlouhodobé užívání a provoz této nově vybudované haly jako celek třetímu subjektu na základě smlouvy uzavřené mezi VUZ a tímto třetím subjektem. Za účelem bližšího seznámení účastníků trhu s tímto záměrem, zjištění jejich předběžného zájmu o využití haly a nadefinování optimálních technických parametrů haly a jejího vybavení zveřejňuje společnost VUZ na svém profilu zadavatele na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/608371 výzvu k účasti v předběžných tržních konzultacích a dovoluje si požádat potenciální zájemce o jejich účast.

4/25/2023

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2023 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia