Výběrové řízení na zhotovení stavby fotovoltaické elektrárny v ZCV v rámci dotačního programu OPŽP

Dne 26.6.2023 Výzkumný Ústav Železniční, a.s. uveřejnil na svém profilu zadavatele na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/623537 oznámení o zahájení výběrového řízení včetně zadávací dokumentace k zakázce s názvem „FVE formou Design and Build ve společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s.“, která je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti – v rámci Operačního programu Životní prostředí.

6/26/2023

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2023 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia