Tisková zpráva: Jízdenky na projížďky po Velkém zkušebním okruhu VUZ

Všem fanouškům železnice a zájemcům o projížďku mimořádným vlakem, kteří si v důsledku mimořádného zájmu neměli možnost zakoupit jízdenku na akci pořádnou dne 1. a 2. 9. 2023, sdělujeme, že akci ve stejném rozsahu zopakujeme v prvním pololetí příštího roku.

Za všechny náměty děkujeme a pokusíme se je v maximální míře zohlednit, primárním úkolem společnosti nicméně zůstává zajištění provozu pro potřeby našich zákazníků. To znamená, že bude opětovně omezený celkový počet návštěvníků a pro vstup bude platit omezení věku.


Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.
Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 
V Praze, 25. 7. 2023

Kontakt:
•    Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, pretlovar@cdvuz.cz,  +420 702 235 463
 

7/25/2023

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2023 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia