Pozvánka na seminář: Interoperabilní železniční infrastruktura – novinky, trendy, budoucnost

Po úspěšných dvou seminářích na téma interoperability železniční infrastruktury zve Výzkumný Ústav Železniční, a.s. odbornou železniční a širokou veřejnost na třetí seminář na toto téma, tentokrát zaměřený na subsystém Infrastruktura. 

Na semináři zaznějí témata, která budou směrem k odborné veřejnosti komunikována úplně poprvé. Mezi nimi nový stavební zákon a novinky v projektové přípravě na Správě železnic.

Prezentovány budou také novinky ohledně železničních nástupišť a přístupů k nim a změny orientačního a informačního systému.

Dozvíte se, jak správně vymezit rozsah posouzení interoperability, ale také novinky a změny v TSI, BIM nebo vzdělávání nových železničních odborníků. Seminář bude zároveň prostorem pro širokou diskusi, která bude pokračovat společným rautem po semináři.

V roli přednášejících vystoupí zástupci Správy železnic, státní organizace, jako je Ing. Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb, Ing. Miroslav Veliš, vedoucí oddělení technické přípravy staveb, nebo vedoucí skupiny staveb železničního spodku, nástupišť a přejezdů Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D. 

Své prezentace představí rovněž Ing. Jaroslav Veselý, IT konzultant a BIM manager ze společnosti SUDOP PRAHA a.s., vedoucí oddělení Infrastruktura z Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., Ing. Ivan Vukušič, Ph.D., vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí katedry železničních staveb Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební, Ing. Leoš Horníček, Ph.D., expert AO senior Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., Ing. Adam Podolník, a také Ing. Lenka Žemličková, Ph.D. z SŽ Facility, Správy železnic, státní organizace. 

 

Seminář, společný raut a pokračování diskusí:

  • Termín: 22. 5. 2024, 9:00–21:00
  • Místo: Smetanův sál Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29, Praha 1
  • Cena: 3 000 Kč (bez DPH)
  • Registrace od 21.3. https://www.cdvuz.cz/conferences/13

 

Témata a prezentující:

Orientační a informační systém Správy železnic pro cestující – současnost a připravované změny
Podoba orientačního a informačního systému se bude měnit, budou představeny plány Správy železnic v této oblasti.
•    Ing. Lenka Žemličková, Ph.D.
Správa železnic, státní organizace, SŽ Facility, Odbor technické správy budov

 

Trendy v oblasti nástupišť železničních drah
Prezentace je zaměřena na aktuální trendy, rekapituluje aktuální stav projektu typových řešení a upozorňuje na často se opakující nedostatky v rámci projektování nebo realizace nástupišť včetně přístupových tras.
•    Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D.
Správa železnic, státní organizace
Vedoucí skupiny staveb železničního spodku, nástupišť a přejezdů

 

BIM v prostředí železničních staveb
Současná situace využívání BIM (Building Information Management) v České republice v oblasti železničních staveb. Prezentována je ukázka pracovních postupů na BIM projektu, s důrazem na procesy jako například digitální připomínkové řízení, řízené předávání dokumentace, práce s DiMS (Digitální model stavby) a další klíčové aspekty implementace BIM. Ty se v blízké budoucnosti stanou nezbytnými pro všechny odborníky v železničním sektoru – od projektantů a stavebních společností přes Správu železnic až po státní orgány a notifikované subjekty.
•    Ing. Jaroslav Veselý
SUDOP PRAHA a.s.
BIM manager
a
•    MSc. David Blahák
SUDOP PRAHA a.s.
BIM koordinátor

 

Proces posouzení shody a bezpečnosti, správný postup, kde lze šetřit náklady, vymezení předmětu posouzení, novinky v TSI INF a TSI PRM
Průvodce procesem posouzení shody a bezpečnosti, kdy podat žádost, jak řešit změny v průběhu výstavby, návod, jak správně vymezit rozsah posouzení u větších projektů, kde je mix nových, rekonstruovaných a opravovaných PS a SO. Novinky, které přináší PNK 2023/1694.
•    Ing. Ivan Vukušič, Ph.D.
Výzkumný Ústav železniční, a.s.
Vedoucí oddělení Infrastruktura

 

Průběh procesu posouzení z pohledu NoBo – nejčastější překážky vydání certifikátu
Nejčastější obtíže v průběhu procesu posouzení jak na straně projektu, tak v průběhu výstavby. Příklady řešení, doporučení, jak předcházet potížím.
•    Ing. Adam Podolník
Výzkumný Ústav železniční, a.s.
Expert AO senior

 

Novinky v projektové přípravě na Správě železnic
Plánované změny do směrnice V2, projektové týmy a souhrnné stanovisko Správy železnic.
•    Ing. Pavel Paidar
Správa železnic, státní organizace
Ředitel odboru přípravy staveb

 

Postupy v projektové přípravě ve vazbě na nový stavební zákon
Tvorba nových prováděcích vyhlášek k NSZ, novela směrnice SM011, nastavení systému posuzování interoperability v nových podmínkách.
•    Ing. Miroslav Veliš
Správa železnic, státní organizace
Vedoucí oddělení technické přípravy staveb

 

Vzdělávání budoucích odborníků na železniční stavitelství
Příspěvek bude zaměřen na aktuální i výhledový stav vzdělávacího procesu na vysokých školách v ČR se zaměřením na kolejovou infrastrukturu. Budeme mít dostatek vzdělaných odborníků pro stavbu a údržbu VRT? Jaké jsou možnosti posílení a zatraktivnění vzdělávacího procesu? Na tyto dotazy se pokusí přednášející odpovědět.
•    doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb
a
•    Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Vedoucí katedry železničních staveb

3/7/2024

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2024 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia