Tisková zpráva: Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) zveřejnila na svých webových stránkách www.cdvuz.cz výroční zprávu za rok 2023

Společnost v roce 2023 potvrdila několikaletý trend růstu a poprvé pokořila hranici 800 mil. Kč v tržbách. Dosáhla hodnoty EBIT opětovně nad 300 mil. Kč, hodnota EBITDA atakuje 400 mil. Kč. Společnost svému akcionáři za rok 2023 vyplatí dividendu ve výši cca 275 mil. Kč.

V roce 2023 podíl služeb pro zahraniční zákazníky dosáhl více jak 70 %. Mezi nejvýznamnější zákazníky patřily společnosti ALSTOM Transport, Stadler Rail AG, CRRC, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles a Tatravagonka Poprad. Z českých zákazníků to byly společnosti Škoda Transportation, VÚKV, AŽD Praha, CZ LOKO a česká divize Siemens Mobility.

VUZ v roce 2023 předložil svoji Strategii do roku 2030, která zahrnuje rozvoj ZC VUZ Velim s cílem rozšířit infrastrukturu pro testování autonomních vozidel a testování kybernetické odolnosti vozidel, rozvoj Zkušební laboratoře s cílem poskytovat služby přímo u zákazníků a rozšíření portfolia služeb o oblasti testování ETCS, testování odolnosti proti rušení signálu GNSS, rozšíření akreditace v oblastech souvisejících s železniční dopravou, rozšíření certifikačních služeb, rozšíření služeb v oblasti ESG a řadu dalších investic a aktivit s vizí být mezinárodní společností s ambicí prosadit se nejenom ve středoevropském regionu a nejenom na železnici.

„I přes ekonomické úspěchy, s velkou pokorou, jsme v roce 2023 začlenili do našeho podnikaní fakt, že jedinou jistotou pro budoucnost je nejistota. Naší cestou pro budoucnost je rozšiřovat produktové portfolio a inovovat stávající produkty s cílem zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníky. Ze železnice se postupně stává jeden velký kybernetický prostor, který bude vysoce závislý na stabilním elektrickém příkonu, jenž pro svou bezpečnost bude více a více vyžadovat odolná kybernetická řešení, a kde nejzranitelnějším bude, stejně jako v letecké dopravě, vlastní vozidlo. Je zřejmé, že právě důraz na bezpečnost, a to nejenom ETCS, bude v budoucích letech možná i skokově klást nové nároky na vozidla, a to nejenom pouze na nová vozidla,“ dodává generální ředitel VUZ Martin Bělčík.

 

Ing. Jana Zajíčková
Vedoucí marketingu VUZ
zajickovaj@cdvuz.cz
724 166 282

 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví zejména železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

7/1/2024

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2024 All rights reserved.
VUZ Slovakia, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava – Ružinov
Slovakia