VUZ obhájilo v rámci reakreditačního auditu Osvědčení pro akreditaci pro Zkušební laboratoř VUZ

VUZ obhájilo v rámci reakreditačního auditu Osvědčení pro akreditaci pro Zkušební laboratoř VUZ. Vydané osvědčení opravňuje ZL realizovat 39 zkoušek v oblasti drážních vozidel a zařízení a je platné do 29.10.2024.

Osvědčení o akreditaci

10/29/2019

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved