VUZ jako první nabízí českým dopravcům testy kompatibility Evropského zabezpečovacího systému ETCS

 

Praha - 29. dubna 2020: České provozovatele dopravy čeká nezbytný přechod na železniční zabezpečovací systém ETCS, povinný od roku 2025[1].Výzkumný Ústav Železniční (VUZ), který provozuje zkušební centrum ve Velimi, smí jako první komerční subjekt v Česku provádět potřebné testy kompatibility ESC v rozsahu požadavků pro Českou republiku[2].

Všichni dopravci, kteří plánují provozovat drážní dopravu po českých tratích vybavených ETCS i po roce 2025, musejí do té doby zajistit mimo jiné i testy kompatibility ESC mezi palubní a traťovou částí evropského zabezpečovacího systému ETCS na vozidle každé jednotlivé typové řady, resp. typové změny vozidla. Tento požadavek umožnila členským státům, resp. správcům infrastruktury Evropská komise nepřímo prostřednictvím Technických specifikací pro interoperabilitu TSI strukturálního subsystému „Řízení a zabezpečení“[3].

Naprostá většina jednotlivých testů se dá absolvovat přímo ve Zkušebním centru Velim. Výjimkou je specifické prostředí mezi Břeclaví a Bernhardsthalem, tedy hranice mezi sítí SŽ a ÖBB.  „Díky našemu zázemí se zkušebním okruhem můžeme poskytnout provedení testů zcela bez komplikací způsobených běžným provozem na síti SŽ. Disponujeme technickými prostředky, kdy je možné vzdáleně ovládat traťovou část přímo z kabiny zkoušeného vozidla, což výrazně zrychluje provedení zkoušky. Zároveň platí, že je instalace ve Zkušebním centru Velim zcela funkčně i technicky analogická s ETCS na tratích SŽ.“ říká Ing. Martin Bělčík, generální ředitel VUZ.

VUZ se na projektech v oblasti jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS podílí dlouhodobě a je v oboru uznávanou odbornou autoritou. Právě jeho inspektoři Ing. Jan Vašků, Ing. Robert Hrdina a Ing. Karel Beneš, Ph.D. jako první splnili všechny podmínky odborné způsobilosti k provádění testů kompatibility ESC mezi palubní a traťovou částí ETCS.

K čemu jsou testy kompatibility ESC:

  • Jejich splnění vyžaduje při schvalování zástavby ETCS na vozidlo DÚČR resp. Správa Železnic, s.o. (SŽ) na základě TSI CCS3 a dalších národních předpisů.
  • Dokládají kompatibilitu zkoušené palubní části a traťové části ETCS na síti SŽ.
  • Předcházejí spolehlivostním komplikacím způsobeným nepředvídatelnými chybami v rámci nekompatibility zařízení ETCS různých výrobců, či dokonce v rámci konstrukce nebo instalace. Provozovateli vozidel tak zajistí větší míru spolehlivosti a dostupnosti při provozování vozidel se systémem ETCS.

O společnosti VUZ

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy s více než padesátiletými zkušenostmi.

 

Kontakty:

  • Mgr. Radka Pretlová, Marketing a komunikace, +420 702 235 463
  • Ing. Jan Vašků, Vedoucí oddělení ERTMS, +420 702 088 896

 

 

[1] Dle Národního implementačního plánu SŽ

[2] Dle SŽDC PPD-2/2018 z 1.9.2018

[3] NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019

 

Osvědčení inspektorů ke stažení ZDE

4/29/2020

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved