VUZ získal obnovené Osvědčení k provozování veřejné a neveřejné osobní a nákladní drážní přepravy

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. získal dne 9.6. 2020 obnovené Osvědčení k provozování veřejné a neveřejné osobní a nákladní drážní přepravy, a to jak na celostátní, tak na regionální veřejné železniční síti.

Toto osvědčení Výzkumnému Ústavu Železničnímu mimo jiné umožňuje využít veřejné železniční sítě pro provozní a jiné zkoušky. 

Osvědčení vydal Drážní úřad pod EU identifikačním číslem CZ1120200019.

6/16/2020

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved