Další krok k 4. železničnímu balíčku

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) rozhodnutím 7/2020 získal dne 9. července 2020 od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizaci dle Směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (EU) 2016/797.

Česká republika tímto potvrdila svoji pozici na železničním trhu EU a učinila významný krok k implementaci technického pilíře 4. železničního balíčku, který je zaměřen na vytvoření a dosažení jednotného bezpečného provozního prostředí v železniční dopravě v rámci celé EU (interoperabilita).

Od 6. srpna 2020 je VUZ oznámeným subjektem (NoBo) dle nové Směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (EU) 2016/797 pro všechny strukturální subsystémy (infrastrukturu, energii, traťové a palubní řízení a zabezpečení a kolejová vozidla) a navazuje na své dlouholeté zkušenosti v oblasti posuzování prvků interoperability.

Notification of a Body in the framework of a technical harmonization directive

 

8/12/2020

Výzkumný Ústav železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698, Praha 4
number: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2020
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved