Vlaky s vodíkovým pohonem na regionálních českých železnicích?

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. se spolu s ÚJV Řež, a. s., Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Českou vodíkovou technologickou platformou a firmou SINTEF AS zúčastnil 1. Veřejné soutěže programu KAPPA – Program CZ RESEARCH Fondy EHP a Norska 2014-2021.

Předložený výzkumný projekt Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích byl vybrán TAČR k podpoře a bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.

Cílem projektu je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblasti, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením oproti jiným technologiím. Tato studie shromáždí počáteční údaje, zejména z neelektrifikovaných železnic, kde je provozována naftová souprava. Prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého společností SINTEF bude provedena technicko-ekonomické analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). 

Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivým technologickým, ekonomickým a environmentálním výsledkem pro nasazení vodíkových vlaků a nahradit budoucí vyřazené dieselové vlaky z provozu na neelektrifikované železnici.

Předpokládaný začátek řešení projektu 01/2021 předpokládaný konec projektu 04/2024.

10/13/2020

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved