Vyjádření VUZ k dnešnímu článku EURO:

„Výzkumný ústav železniční, a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neuveřejňuje v registru smluv smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu podnikání společnosti zapsaného v obchodním rejstříku. V případě smluv, u nichž vzniká povinnost zveřejnění dle zákona o registru smluv, společnost vždy postupuje dle tohoto zákona a ověřuje naplnění zákonných podmínek pro anonymizaci jednotlivých informací.“

2/4/2019

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved