Akreditovaná inspekce

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je od 27. března 2013 akreditovaným Inspekčním orgánem, který je registrován pod č. 4056 a který je oprávněn provádět inspekci v oblasti železničního systému pro subsystémy Infrastruktura, Energie, Traťové řízení a zabezpečení, Palubní řízení a zabezpečení, Kolejová vozidla, včetně jejich interoperability a bezpečnosti.
Inspekční orgán VUZ je držitelem osvědčení o akreditaci vydaného národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle


ČSN EN ISO/IEC 17020

zobrazit osvědčení o akreditaci

 

VUZ jako inspekční orgán (IO) je oprávněn provádět inspekci na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby jako akreditovanou činnost v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. IO trvale aktualizuje a doplňuje zavedený systém řízení kvality.

 

Inspekční orgán VUZ používá při inspekci tyto normativní dokumenty
 

zobrazit přehled vydaných certifikátů a zamítnutých nebo stažených žádostí o certifikaci

Máte-li zájem o certifikaci Vašich výrobků, stáhněte si:
Formulář žádosti o posouzení shody
 

V případě zájmů o více informací nás kontaktujte

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved