Certifikace systémů kvality

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je certifikačním orgánem provádějícím posuzování a certifkaci systémů kvality dodavatelů výrobků - drážních vozidel
a součástí drážních vozidel, kolejových drah a součásti kolejových drah ve smyslu zákona
č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů ve smyslu

ČSN EN ISO/IEC 17021

Zobrazit přehled vydaných certifikátů a zamítnutých nebo stažených žádostí o certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved