Haly pro přípravu zkoušek

zpět na zkušební centrum Velim

Ve Zkušebním centru Velim jsou k dispozici tři haly pro přípravu zkoušek:

Hala I
- je možno ji využít k přípravě na zkoušky, k provádění stacionárních zkoušek nebo odstavení zkoušených vozidel v chráněném prostoru mimo čas zkoušek.

Základní parametry haly:

 • délka haly 57,5 m
 • dvě koleje, každá o délce 57,5 m s únosností 25 t/nápravu
 • prohlížecí kanál v délce 35 m
 • hala je zateplená s možností vytápění
 • příjezd vysokozdvižným vozíkem nebo dodávkovým automobilem
 • rozvod tlakového vzduchu (max. 10 bar)
 • rozvod elektrické energie 220 V a 3 x 380 V/32 A
 • vybavena kancelářskými prostorami a sociálním zařízením

 Hala II
- lze ji využít k instalaci snímačů a měrných dvojkolí, k vyvazování podvozků, k instalaci měřicí techniky, k výměně a údržbě komponentů elektrovýzbroje, brzd a motorů a může sloužit i k úklidu vozidel.

Základní parametry haly:

 • délka haly 144,5 m - šířka 17,3 m - výška 9,4 m
 • dvě kolejové dráhy, vzdálenost mezi osami kolejí je 8,5 m
 • hala je průjezdná, koleje do vzdálenosti 66 m za halou
 • jedno z kolejišť je opatřeno průlezným revizním kanálem v délce 136,0 m
 • podlaha haly je pojezdová v celé ploše, nosnost podlahy je uprostřed 10 t/m2 (osamělé břemeno 25 t) , po krajích pak 4 t/m2
 • portálový jeřáb s nosností 5 t s bezkabelovým ovládáním
 • manipulační lávka pro přístup na střechu vagónů
 • sociální zázemí, kanceláře, skladové a technické prostory, trafostanice a kompresorovna (rozvod tlakového vzduchu)
 • součástí stavby je i kolej postavená podél haly pro odstavování vozidel až 200 m dlouhých
 • plocha kolem haly je zpevněná pro přístup vozidel a parkování

Hala III

- lze jí využít pro parkování vozidel a pro provádění stacionárních zkoušek. 

Údaje o hale:

 • je vybavena dvěma kolejemi
 • vnitřní půdorysný rozměr: 60 x 13,8 m
 • výška haly je 7,1 m
Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved