Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Foto/Video

Zkušební centrum Velim a vozidla

Francouzská vícesystémová el. lokomotiva Asitrit společnosrti Alstom při zkouškách ověření zabezpečovací techniky
Motorová jednotka pro FS Sardinie od španělského výrobce CAF
Dvourozchodová ucelená jednotka Talgo pro luxusní spojení Moskva - Berlín při brzdových zkouškách
Trakční zkoušky modernizované lokomotivy ř. 770 od CZ loko pro finského dopravce Fennia Rail
Trakční zkoušky modernizované lokomotivy ř. 770 od CZ loko pro finského dopravce Fennia Rail
Zátěžové zkoušky lokomotivy Vectron DE
Zkoušky EMC jednotky ČD Interpanter
Modernizace osobního vozu ř. Bmz pro vnitrostátní dopravu (původně rakouský vůz)
Trakční zkoušky nové posunovací lokomotivy CZ loko ř. 794
Prototyp motorové lokomotivy Vectron DE společně s lokomotivou Vectron
Moderní jednotky ICx pro DB a TWINdex pro SBB
Prototyp motorové lokomotivy Bombardier TRAXX AC3
Moderní vysokorychlostní jednotka DB-ICEx
Zkoušky EMC lokomotivy TRAXX 186MS pro českého přepravce Medrans
Speciální motorový vůz německého výrobce Gleisbaumechanik pro údržbu trakčního vedení pro čínské dráhy
Elektrická jednotka Alstom Coradia
Nová meziměstská jednotka Bombardier Twindex pro švýcarské dráhy
Dvousystémová el. jednotka španělského výrobce CAF s jednotkou Bombardier pro příměstskou dopravu v Paříži
Trakční zkoušky modernizované el. lokomotivy ZSSK Cargo ř. 363
Roll out motorové lokomotivy Kyklop
zkoušky EMC tzv. polského Pendolina
Trakční zkoušky lokomotivy CZ loko ř. 723.7
Lokomotiva Siemens Vectron při zkouškách EMC
Zkoušky EDB lokomotivy CZ loko ř. 723.7
Elektrická jednotka španělského výrobce CAF pro italského zákazníka
Elektrická jednotka španělského výrobce CAF pro italského zákazníka
Červen 2014 - na dynamickém zkušebním stavu probíhají na třech standech současně zkoušky rámů podvozků (pro polské a turecké zákazníky)
Zkoušky - Sněhová fréza MUV 74.1, kvasistatická bezpečnost proti vykolejení
Zkoušky - Typové zkoušky motorové lokomotivy 714 811, pohon na CNG
Zkoušky - Motorová jednotka DB řady 610 s naklápěcími skříněmi, zkouška EMC
Zkoušky - Motorová lokomotiva VOSSLOH UK - Light
Zkoušky - Elektrická lokomotiva Griffin
Zkoušky - Elektrická jednotka R2N (vpravo)
Zkoušky - Motorová jednotka Lint
Zkoušky - Porovnávací zkouška hluku původního vozu řady 851 přestavěného na vůz AŽD-ETCS
Zkoušky - Modernizovaný vůz bývalé řady ČD Bte společnosti Pesa Bydgoscz na řadu ABpee při typových zkouškách
Zkoušky - Novostavba motorové lokomotivy řady 744 společnosti CZ Loko při zkouškách trakční výkonnosti na vlečce lomy Čertovy schody
Zkoušky - Další modifikace motorového vozu řady LINK pro společnost Oberpfalzbahn - hlukové zkoušky podle TSI
Zkoušky - Elektrická lokomotiva společnosti Bombardier TRAXX AC3 LM při zkouškách dálkového řízení (na malém zkušebním okruhu)
Přestavba dvou motorových vozů na měřicí vozy FST4 a AŽD-ETCS
Zkoušky - Přestavba bývalého motorového vozu řady 851 na speciální vozidlo FST4 Diagnostika prostorové průchodnosti při typových zkouškách na malém zkušebním okruhu
Zkoušky - Modernizace dvousystémové lokomotivy ZSSK řady 361 na rychlost 160 km/h při ověřování trakční výkonnosti
Zkoušky - Nová vysokorychlostní jednotka společnosti Bombardier Zephyro při ověřovacích zkouškách
Zkoušky - Elektrické lokomotivy pro TCDD od korejské firmy ROTEM s trakční výzbrojí Škoda Electric při trakčních zkouškách na vysokorychlostní trati v Turecku
Zkoušky - Elektrická vícesystémová lokomotiva Siemens Taurus řady 1216 v barvách AVT
Oslavy k 50. výročí zahájení provozu Železničního zkušebního okruhu (22.května 2013)
Oslavy k 50. výročí zahájení provozu Železničního zkušebního okruhu (22.května 2013)
Oslavy k 50. výročí zahájení provozu Železničního zkušebního okruhu (22.května 2013)
Oslavy k 50. výročí zahájení provozu Železničního zkušebního okruhu (22.května 2013)
Oslavy k 50. výročí zahájení provozu Železničního zkušebního okruhu (22.května 2013)
Zkoušky - EDB motorové lokomotivy řady 744 pomocí lokomotivy VUZ řady 124
Zkoušky - Vícenásobné řízení motorových jednotek PESA LINK ČD řady 840
Zkoušky - Stejnosměrná třídílná elektrická jednotka RegioPanter z produkce Škoda Transportation při TBZ
Zkoušky - Pomocné lokomotivy DB řady 146.5 pro zkoušky lokomotiv TRAXX ME a TRAXX AC3
Zkoušky - Sériová lokomotiva EURO 3200 pro Izraelské dráhy z produkce Vossloh, Španělsko
Zkoušky - Prototyp motorové lokomotivy Eurolight-Vossloh, Španělsko
Zkoušky - Dvojice modernizovaných lokomotiv z produkce CZ Loko řady 742.7
Zkoušky - Motorová lokomotiva TRAXX ME řady 245 při ladění softwarového řízení
Zkoušky - Dvoupodlažní elektrická jednotka rodiny Stadler-KISS pro Lucemburské státní dráhy
Zkoušky - Zátěžová souprava pro zkoušky elektrické lokomotivy ZSSK řady 361.1
Zkoušky - Elektrická lokomotiva ZSSK řady 361.1 při trakčních zkouškách
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 187 TRAXX AC3 s pomocným dieselem
Výstava pražců na Zkušebním centru Velim - celkový pohled
Výstava pražců - betonové pražce
Výstava pražců - dřevěné pražce s různými typy upevnění
Výstava pražců - nouzová oprava prasklého přechodového svaru
Výstava pražců - pevná jízdní dráha holandského systému Deenik
Výstava pražců - skořepinová deska s rozponovým upevněním
Zkoušky - Elektrická jednotka z produkce firmy Stadler pro českého soukromého dopravce LEOexpress při typových zkouškách
Zkoušky - Dvoupatrová jednotka KISS z produkce firmy Stadler při ověřování brzdových vlastností
Zkoušky - Modernizovaná jednotka z produkce firmy ŽOS Zvolen řady 813.1 pro českého dopravce GWTrain při typových zkouškách v žst. Zvolen
Zkoušky - Motorová jednotka ČD řady 844 z produkce polské firmy PESA při typových zkouškách
Prezentace produktů polské firmy PESA Bydgoscz na ZC Velim - jednotky LINK a ELF
Zkoušky - Modernizovaný motorový vůz SŽDC MVTV 2.2 při ověřování jízdně technických vlastností
Zkoušky - Prototyp nové motorové lokomotivy z produkce CZ Loko při trakčních zkouškách
Zkoušky - Modernizovaná lokomotiva ČKD řady 362 s WTB komunikací pro možnost ovládání lokomotivy z řídicího vozu
Moderní nízkopodlažní příměstské jednotky rodiny ALSTOM - REGIOLIS a Škoda RegioPanter
Zkoušky - Ověřování vícenásobného řízení jednotek ZSSK řady 861 v Bánovcích nad Ondavou
Zkoušky - Elektrická lokomotiva TRAXX řady 186 MS při zkouškách EMC
Zkoušky - Motorová lokomotiva ČD na pohon CNG řady 714 v žst. Bohumín při ověřování trakční charakteristiky
Zkoušky - Modernizovaná motorová lokomotiva 753.6 při trakčních zkouškách
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - indikátor plochých kol Gotcha, traťová část
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - počítač náprav
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - elektromotorický přestavník výhybky č. 3
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - ústředně stavěná výhybka č. 3
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - indikátor plochých kol Gotcha
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - ovládací a indikační deska
Stavby - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - dispečerský terminál IP TouchCall
Stavby - v červnu 2012 uvedena do provozu hala na přípravu zkoušek HPZ III
Zkoušky - Elektrická jednotka řady 671, měření EMC s 25 HZ kolejovými obvody
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 381, zkoušky trakční výkonnosti
Zkoušky - Modernizovaná lokomotiva řady 240 pro provoz s řídicími vozy, typové zkoušky
Zkoušky - Motorová jednotka LINK, typové zkoušky
Zkoušky - Motorová lokomotiva 724 720, trakční zkoušky
Zkoušky - Elektrická jednotka řady 675
Zkoušky - Elektrická lokomotiva PRIMA II
Zkoušky - Elektrická jednopodlažní jednotka RegioPanter
Zkoušky - Lokomotiva ZSSK ř. 381 při TBZ
Zkoušky - Motorový vůz ř. ČD 840 při zkouškách brzdy na trati Tanvald - Kořenov
Zkoušky - Motorový vůz ř. ČD 840 při zkouškách brzdy na trati Tanvald - Kořenov
Zkoušky - Motorová lokomotiva Voith Gravita 15BB
Zkoušky - Motorová lokomotiva Voith Gravita 15BB
Zkoušky - Řídicí vůz SNCB, zkoušky řízení
Zkoušky - Lokomotiva Vectron, zkoušky pantografu
Zkoušky - Lokomotiva Vectron, zkoušky pantografu
Zkoušky - Nákladní vozy, zkouška hluku dle TSI
Zkoušky - Ověření jízdní bezpečnosti vozů řady Bmo na trati Rybník - Lipno
Zkoušky - Nákladní vozy, zkouška hluku dle TSI
Zkoušky - Motorová lokomotiva VOITH Gravita 15BB
Zkoušky - Motorová jednotka ZSSK řady 861 při typových zkouškách
Zkoušky - Modernizovaný vůz pro ČD řady Wrm
Modernizované dvousystémové lokomotivy české (modrá) a slovenské (červená) výroby
Zkoušky - Dvousystémová elektrická lokomotiva ZSSK řady 361 (modernizace lokomotivy řady 163)
Zkoušky - Dvousystémová elektrická lokomotiva ZSSK řady 361 (modernizace lokomotivy řady 163)
Stavby - Hala II (HPZ)
Stavby - Hala II (HPZ)
Zkoušky - Lokomotiva řady 380 se soupravou vozů při aerodynamických zkouškách na 200 km/h
Zkoušky - Modernizovaná lokomotiva řady 163 upravená pro provoz v sunutých soupravách
Zkoušky - Motorová jednotka řady 861
Zkoušky - Souprava Push-Pull (karosérie z nerezové oceli) s motorovou lokomotivou
Zkoušky - Souprava Push-Pull (karosérie z nerezové oceli) s motorovou lokomotivou
Zkoušky - Bývalý řídicí vůz ŐBB řady 4010
Zkoušky - Lokomotiva Gravita 10BB
Zkoušky - Lokomotiva řady 753.7
Zkoušky - Lokomotiva řady 753.7
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 363
Zkoušky - Lokomotiva VECTRON řady 193
Zkoušky - Dvouzdrojová lokomotiva řady 218
Zkoušky - Dvouzdrojová lokomotiva řady 218
Zkoušky - Motorová lokomotiva 724 713
Zkoušky - Modernizovaná lokomotiva řady 708
Zkoušky - Dvoudílný nákladní vůz
Stavby - Protisměrné oblouky s mezipřímou
Stavby - Montážní kanál a dopravní kancelář
Stavby - Měrný oblouk R 150 m
Stavby - Hala I (HPZ) s montážním kanálem
Stavby - Hala I (HPZ)
Stavby - Hala DZS
Zkoušky - Řídicí vůz řady Bfhpvee295
Zkoušky - Jednotka metra M1D
Zkoušky - Lokomotiva ES64U4-H a elektrická jednotka Coradia Continental
Zkoušky - Motorová lokomotiva řady 757
Zkoušky - Lokomotivy ES64X4
Zkoušky - Lokomotiva řady 742.7
Zkoušky - Motorový vůz řady 842
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 363.5
Zkoušky - Lokomotivy ES64U4-H
Zkoušky - Jednotka metra Řím, linka C
Zkoušky - Elektrická jednotka řady X62
Zkoušky - Lokomotiva řady 218
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 362006
Zkoušky - Elektrická jednotka řady 671
Zkoušky - Motorová lokomotiva Gravita 10BB
Zkoušky - Elektrická jednotka řady 4412
Zkoušky - Lokomotiva EuroRunner 24PC
Zkoušky - Motorová lokomotiva řady 750.7
Zkoušky - Elektrická jednotka Electrostar řady 379
Zkoušky - Motorová lokomotiva EuroLight
Zkoušky - Elektrická jednotka Desiro MainLine
Zkoušky - Motorová lokomotiva na CNG řady 703
Zkoušky - Motorová lokomotiva na CNG řady 703
Zkoušky - Kotlový vůz řady Zacens
Zkoušky - Osobní vůz Ampz
Zkoušky - Elektrická jednotka Desiro UK
Zkoušky - Motorová lokomotiva typ Gravita
Zkoušky - Motorový vůz RS I
Zkoušky - Motorová lokomotiva typ MAXIMA
Zkoušky - Elektrická jednotka řady X61
Zkoušky - Motorová lokomotiva řady 741.7
Zkoušky - Elektrická lokomotiva HXD2B
Zkoušky - Elektrická jednotka Coradia Continental a elektrická lokomotiva Taurus HLE 18
Zkoušky - Elektrická lokomotiva Taurus HLE 18
Zkoušky - Nákladní vůz Zacens 75
Zkoušky - Bistro vůz ARmpee
Zkoušky - Nemotorová jednotka Railjet
Prezentační akce - Siemens Railjet
Prezentační akce - Siemens Railjet
Zkoušky - Elektrická lokomotiva HXD2B na DZS
Zkoušky - Elektrická lokomotiva HXD2B na DZS
Prezentační akce - Asociace krajů
Prezentační akce - Asociace krajů
Prezentační akce - Asociace krajů
Prezentační akce - Asociace krajů
Prezentační akce - Asociace krajů
Prezentační akce - Asociace krajů
Prezentační akce - Asociace krajů
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 380
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 380
Zkoušky - Řídicí vůz řady 954
Zkoušky - Motorový vůz řady DM 12
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady 1216
Zkoušky - Elektrické lokomotivy řady 541 a E 474
Zkoušky - Elektrická jednotka Talent
Zkoušky - Elektrická jednotka Flirt
Zkoušky - Motorová jednotka Regionova
Zkoušky - Motorové jednotky Regionova
Zkoušky - Elektrická jednotka řady 560
Zkoušky - Motorový vůz řady 840
Zkoušky - Elektrická jednotka ETR 600
Zkoušky - Elektrická jednotka X60
Zkoušky - Motorové lokomotivy řad 724.6, 729.6 a 744.7
Zkoušky - Elektrická lokomotiva řady E403
Zkoušky - Motorová lokomotiva řady 709.4
Zkoušky - Elektrická jednotka řady TGV POS a elektrická jednotka řady 680
Zkoušky - Vysokorychlostní jednotka AGV
Zkoušky - Vysokorychlostní jednotka AGV
Zkoušky - Vysokorychlostní jednotka AGV
Zkoušky - Vysokorychlostní jednotka V 250
Zkoušky - Vysokorychlostní jednotka V 250 v hale DZS
Zkoušky - Elektrická jednotka řady 575
Zkoušky - Motorová lokomotiva řady 709.7
Zkoušky - Motorová lokomotiva řady 719.7
(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0