Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Posuzování bezpečnosti

fVUZ provádí posuzování bezpečnosti pomocí akreditovaného Inspekčního orgánu č. 4056 jako externí posuzovatel bezpečnosti pro strukturální subsystémy železničního systému: 

 • infrastruktura
 • energie
 • kolejová vozidla
 • traťové řízení a zabezpečení
 • palubní řízení a zabezpečení

se zaměřením na změny technické povahy. Subjekt pro posuzování provádí nezávislé posuzování z hlediska vhodnosti a v rámci procesu řízení rizik podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013.

Více informací také v sekci Akreditovaná inspekce http://www.cdvuz.cz/inspekcni-organ/ 

VUZ je právnickou osobou uznanou Správou železniční dopravní cesty, státní organizací:

 • jako hodnotitel bezpečnosti uznaný ve smyslu směrnice SŽDC č.34 - Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích
  a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu
  zobrazit pověření
 • hodnocení bezpečnosti výrobků se týká:
  - Výrobky v oboru zabezpečovací techniky včetně mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení
  - Výrobky v oboru sdělovací techniky, které se podílejí na bezpečné činnosti výrobků v oboru zabezpečovací techniky nebo by mohly jejich bezpečnou činnost ovlivnit
  - Výrobky umístěné na drážních vozidlech, které by mohly ovlivnit bezpečnou činnost výrobků v oboru zabezpečovací techniky
  - Výrobky v oboru elektrotechniky a energetiky, které se podílejí na bezpečné činnosti výrobků v oboru zabezpečovací techniky nebo by mohly jejich bezpečnou činnost ovlivnit

Přehled vydaných Zpráv o posouzení nebezpečí naleznete zde:

Zobrazit Zprávy o posouzení nebezpečí

 

 

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0