Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Zkušební centrum VUZ Velim

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) disponuje unikátním zkušebním a technologickým zázemím. Komplexnost servisu, který zákazníkům poskytuje, odpovídá evropským standardům.

K nejúčinnějším moderním zkušebním metodám patří praktické ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na trati.
VUZ provozuje ve Zkušebním centru Velim dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svým technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i dalších experimentů a laboratorních zkoušek.

Schématický plánek železničních zkušebních okruhů
Jak se dostanete do zkušebního centra Velim
Směrnice o bezpečnosti ve ZC VUZ Velim

Adresa: Zkušební centrum VUZ Velim, Cerhenice 28102 (GPS: 50°5'1"N, 15°5'9"E)

Velký zkušební okruh Malý zkušební okruh
délka trati 13,276 km délka trati 3,951 km
2 x přímý směr 2 x 1,979 km oblouk R = 800 m 0,591 km
2 x oblouk R=1400m 2 x 4,136 km oblouk R = 600 m 0,499 km
ve vodorovné 9,144 km oblouk R = 450 m 0,859 km
převýšení oblouku 150 mm oblouk R = 300 m 0,507 km
délka přechodnice 0,261 km přímý směr 0,645 km
přípustné zatížení nápravy 25 t přípustné zatížení nápravy 25 t
maximální rychlost 210 km/h maximální rychlost (dle poloměru oblouku) 80 až 120 km/h
maximální rychlost 230 km/h
pro vozy s naklápěcí skříní
   

 

Trakční proudové soustavy zkušebních tratí

Napájecí systém Zkušebního centra Velim nabízí všechny hlavní evropské trakční proudové soustavy:

 • stejnosměrnou soustavu 3 kV
 • stejnosměrnou soustavu 1,5 kV
 • stejnosměrnou soustavu 0,75 kV
 • střídavou soustavu 25 kV, 50 Hz
 • střídavou soustavu 15 kV, 16 2/3 Hz

Velký i malý zkušební okruh lze napájet odděleně, což umožňuje dosažení různých kombinací napájení.

Soustava 3 kV

 • regulace od 2,0 kV do 4,0 kV
 • výkon 10 MW
 • max. přetížení 150 % po dobu 2 hodin
 • rekuperace – ANO

Soustava 1,5 a 0,75 kV

 • regulace od 0,4 kV do 2,0 kV

 • výkon 5 MW

 • max. přetížení 150 % po dobu 2 hodin

 • rekuperace – ANO

Soustava 25 kV, 50 Hz

 • regulace napětí od 17,0 kV do 30 kV
 • výkon 10 MW
 • rekuperace – ANO

Soustava 15 kV, 16 2/3 Hz

 • regulace od 2,0 kV do 17,5 kV
 • výkon 9 MW
 • rekuperace – ANO

Trakční vedení

 • malý zkušební okruh trvale 1200 A
 • velký zkušební okruh trvale 2200 A

Zkušební okruhy nabízejí možnost provádění všech druhů jízdních zkoušek

Speciální nabídku tvoří zejména:

 • hlukové zkoušky na části trati velkého zkušebního okruhu, která odpovídá svými parametry požadavkům technické specifikace pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla - hluk,
 • zkoušky evropských zabezpečovacích a sdělovacích zařízení ERTMS (ETCS,
  GSM-R) - zkušební centrum je pokryto signálem GSM-R a část velkého zkušebního okruhu je vybavena systémem ETCS,
 • možnost simulace změn a poruch elektrického napájení včetně simulace možných poruch trakčního vedení a měření odezvy na hnacích vozidlech elektrické trakce,
 • měření elektromagnetické kompatibility (EMC) na speciálně vybavené části velkého zkušebního okruhu,
 • zkoušky na měrném kolejovém obvodu vytvořeném na části velkého zkušebního okruhu vylučující negativní vlivy okolí.

Velký zkušební okruh je vybaven systémem ETCS úrovně 1

Velký zkušební okruh je vybaven systémem ETCS úrovně 2

Zkušební zařízení pro zkoušení jednotného evropského systému ETCS ve Zkušební centru VUZ  Velim

Na Zkušebním centru VUZ Velim bylo vybudováno a v březnu 2015 uvedeno do provozu samostatné pracoviště pro zkoušení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Toto pracoviště využívá instalovanou technologii elektronického stavědla s reálnými detekčními prostředky a rádioblokové centrály RBC společně s prvky v kolejišti (proměnné i neproměnné balízy). Pracoviště umožňuje provádět zkoušky mobilní části ETCS s využitím traťové části v aplikačních úrovních ETCS L0, L1 a L2 včetně jejich kombinací, a tedy i přechodu mezi nimi. Instalovaná technologie umožňuje simulaci standardních i poruchových provozních stavů včetně simulace specifických požadavků dle dohody s klientem.

Možné zkoušky ETCS:

Rozdělení dle úrovně ETCS (traťová část umožňuje):  

 • ETCS L0 (celý VZO) s maximální rychlostí 200 km/h,
 • ETCS L1 (km 6 – km 0,5) jízda v sudém směru s maximální rychlostí 160 km/h,
 • ETCS L2 (celý VZO) jízda v obou směrech s maximální rychlostí 200 km/h,
 • ETCS L0/L2  (L0: km 7 – km 1,5; L2: km 1,5 – km 7) jízda v sudém směru s maximální rychlostí 160 km/h,
 • ETCS L1/L2 (L1: km 7 – km 1,5; L2: km 1,5 – km 7) jízda v sudém směru s maximální rychlostí 160 km/h.

Rozdělení dle typu zkoušek OBU:

 • pouhé využití instalovaných balíz k ověření funkce BTM a odometrie,
 • předdefinovaná sada testovacích scénářů pro standardní provozní situace,
 • v případě potřeby a po dohodě specifické zákaznické vývojové či validační testy.

Instalovaná technologie:

 • technologie detekčních prostředků (PCN AzF Frauscher, celkem 26 kolejových úseků),
 • elektronické SZZ poskytující informace pro ETCS určené pouze pro účely ETCS (bez odpovědnosti za bezpečnost provozu ve ZC),
 • možnosti zavedení simulovaných stavů technologie (např. obsazení úseků PCN, změna provozních stavů výhybek, návěstidel atd.),
 • RBC dle Baseline 2 (specifikace verze 2.3.0d),
 • balízy Siemens S21 a LEU Thales dle Baseline 2,
 • 2x 8 balízová skupina s balízami Ansaldo,
 • vyhodnocení zkoušek s využití vlastní diagnostiky zařízení.

K dispozici:

 • technologická místnost ovládacího pracoviště,
 • zasedací místnost,
 • samostatná kancelář v prostorech pracoviště ETCS.

 

Haly pro přípravu zkoušek

Ve zkušebním centru Velim jsou k dispozici hala I, hala II a hala III pro přípravu zkoušek. Haly je možno využít k přípravě na zkoušky, k provádění stacionárních zkoušek nebo odstavení zkoušených vozidel v chráněném prostoru mimo čas zkoušek.
více o halách

 

Dynamický zkušební stav

Ve zkušebním centru Velim je hala, ve které je umístěn dynamický zkušební stav.
více o dynamickém zkušebním stavu

Zkušební centrum umožňuje provádění stacionárních zkoušek a oživování vozidel na pomocném kolejišti vybaveném všemi uvedenými trakčními proudovými soustavami.

Uvedené i jiné zkoušky nabízí VUZ realizovat ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří. V případě zájmu umožní zákazníkům provádět měření vlastními prostředky.

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0